Δείτε παραδείγματα με το κόστος ανά χιλιόμετρα και κατανάλωση

Αυτοκίνητα μέσης και χαμηλής κατανάλωσης

Χιλιόμετρα: 10000 - Κατανάλωση: 5lt/100km - Κόστος: 0.80€/1lt - Συνολικό κέρδος: 400€

Χιλιόμετρα: 10000 - Κατανάλωση: 8lt/100km - Κόστος: 0.80€/1lt - Συνολικό κέρδος: 600€

Χιλιόμετρα: 20000 - Κατανάλωση: 5lt/100km - Κόστος: 0.80€/1lt - Συνολικό κέρδος: 700€

Χιλιόμετρα: 20000 - Κατανάλωση: 8lt/100km - Κόστος: 0.80€/1lt - Συνολικό κέρδος: 1200€

Αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού

Χιλιόμετρα: 10000 - Κατανάλωση: 15lt/100km - Κόστος: 0.80€/1lt - Συνολικό κέρδος: 1100€

Χιλιόμετρα: 20000 - Κατανάλωση: 15lt/100km - Κόστος: 0.80€/1lt - Συνολικό κέρδος: 2300€

Κλείστε ραντεβού στο 210.26.22.182 για τοποθέτηση υγραερίου στο αυτοκίνητό σας

TOP